ENG GEO
რეგისტრაცია
 • გამოცხადდა დაფინანსების კონკურსი ტრენინგები 2018

  გამოცხადდა შემოქმედებითი ევროპის მედია ქვეპროგრამის დაფინანსების კონკურსი ტრენინგები 2018. განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2018 წლის 26 აპრილი, 12. 00 სთ. ბრიუსელის დროით.დაფინანსების სქემის მიზანია კინო და აუდიოვიზუალური სექტორის პროფესიონალთა განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები  სექტორის პროფესიული პოტენციალის გაძლიერება კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა პროფესიული სრულყოფის მიზნით პროფესიონალთა ევროპულ კინო და აუდიოვიზუალურ ინდუსტრიაში ინტეგრაციის შესაძლებლობების გაზრდა ბაზარზე და აუდიტორიასთან წვდომის გაძლიერება პროფესიული ქსელის ე.წ. Networking  გაფართოება, მედია ინდუსტრიაში უკეთესი ჩართულობის მიზნით ახალი ინდუსტრიული ბიზნეს მოდელების დანერგვა ციფრული ტექნოლოგიების ათვისება და ახალი ბიზნეს მოდელების შემუშავების მხარდაჭერა წარმოების ახალი ფორმების ათვისების ხელშეწყობა ახალი ბიზნეს მოდელებისა და დაფინანსების წყაროების, კომერციული მენეჯმენტის ხელშეწყობა ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით არსებული ცოდნის გავრცელება, ურთიერთკავშირების გ...
 • ლიტერატურული თარგმანების მხარდაჭერა

  შემოქმედებითი ევროპის კულტურის ქვეპროგრამა  2018 წლის მარტში გამოაცხადებს კონკურსს  ლიტერატურული თარგმანები 2018. დაფინანსების სქემის ბიუჯეტი არის გათვლილი 3.6 მლნ. ევროზე 2018 წელს გამოცხადდება დაფინანსება 2 კატეგორიაზე:  I კატეგორიაში შედიან 2 წლიანი პროექტები, რომლის ფარგლებში შესაძლებელია   3-10 ლიტერატურული თარგმანის შესრულება. შემოქმედებითი ევროპის მხრიდან ფინანსდება პროექტის ღირებულების 50 %. პროექტის მაქსიმალური გრანტია 100 000 ევრო. II კატეგორიის პროექტი ითვალისწინებს 3-10 ლიტერატურულ თარგმანს. პროექტის ხანგრძლივობა 3 წელზე უნდა იყოს გათვლილი. 3 წლის განმავლობაში პროექტის ფარგლებში უნდა ითარგმნოს და გამოიცეს 9-30 ლიტერატურული ნამუშევარი. პროექტის ფარგლებში წლიურად შესაძლებელია 100 000 ევროს მოთხოვნა ან 300 000 ევრო 3 წელიწადზე. შემოქმედებითი ევროპა აფინანსებს პროექტის ღირებულების 50 %.  
 • ტრენინგის პროგრამა Art Cinema = Action+ Manegment

  Art Cinema/კინოთეატრების საერთაშორისო ასოციაციიის CICEA, ნაციონალური ფონდები ევროპაში ჯერ კიდევ  1955 წლიდან არსებობს, მის შემადგენლობაში გაერთიანებულია  37 ქვეყნის   4000  კინოთეატრი ე. წ. Art Cinema, ასოციაციას ჰყავს 1907 წევრი. CICEA 9 სხვადასხვა ქვეყნის 22 კინოფესტივალზე ყოველწლიურად გასცემს საკუთარ პრიზს Art Cinema Award.   2018 წელს Art Haus კინოთეატრებისა და კინოფესტივალებზე მომუშავე პროფესიონალებისათვის CICEA აწყობს  კვალიფიკაციის ასამაღლებელ 8 დღიან ტრენინგს. ტრენინგის ფარგლებში წაკითხული იქნება მოხსენებები, ჩატარდება  ვორკშოფები და სემინარები, ნაჩვენები იქნება ფილმები. ტრენინგი მიზნად ისახავს დარგის პროფესიონალებს  უკეთესად გააცნოს თანამედროვე გამოწვევები და Art Haus კინოთეატრების ღონისძიებების ორგანიზებისა და მენეჯმენტის მართვის აქტუალური  მეთოდები. გარდა ამისა ტრენინგის მონაწილეებს მიეცემათ კოლეგებთან გამოცდილების გაზიარებისა და დარგში არსებული შესაძლებლობების  გაცნობისა და მაქსიმალური გამოყენების უნიკალური შანსი...
 • ​სტიპენდია ლიტერატურის სფეროში

  ​ქალაქ გრაცის მწერალი   ქალაქ გრაცის კულტურის სამსახური ლიტერატურის სფეროში სტიპენდიაზე კონკურსს აცხადებს. გამარჯვებული ქალაქ გრაცში 2018 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის აგვისტომდე პერიოდში 8 თვეს გაატარებს. სტიპენდიაზე განაცხადის წარდგენის ვადა არის 2018 წლის 31 მარტი (ფოსტის საშუალებით). დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით კონკურსის ტექსტს გერმანულ და ინგლისურ ენებზე.
 • ჰუბერტ ბალსის ფონდი + ევროპა / HBF+Europe: Minority Co-productions Support

  ჰუბერტ ბალსის ფონდმა ევროპელი და არა ევროპელი პროდიუსერებისთვის შეიმუშავა პროგრამა სახელწოდებით ჰუბერტ ბალსის ფონდი + ევროპა / HBF+ Europe.
 • ევროკომისიის საჯარო კონსულტაციები დაფინანსების შესახებ

  ევროკომისია მართავს საჯარო კონსულტაციებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსების შესახებ. 2018 წელს, ევროკომისია საყოველთაო შეთავაზებებს განახორციელებს ახალი თაობის ფინანსურ პროგრამებზე, რომელიც გრძელვადიან დაფინანსების ბიუჯეტსაც მოიცავს. კონსულტაციის მიღება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ ორგანიზაციას ან პიროვნებას, ამისათვის საჭიროა შეავსოთ ევროკომისიის კითხვარი.
 • საქართველო შემოქმედებით ევროპაში

  ​22 დეკემბერს, გაიმართა შეხვედრა ევროკავშირის პროგრამის "შემოქმედებითი ევროპა" შესახებნ შეხვედრა გაიმართა. შემოქმედებითი ევროპის ბენეფიციარებმა, პროგრამით დაინტერესებულ პირებსა და პოტენციურ აპლიკანტებს, ევროკავშირის პროგრამაში მონაწილეობის საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს.
 • გამოცხადდა დაფინანსების კონკურსი 2018 წვდომა ბაზრებზე

  შემოქმედებითი ევროპის მედია ქვეპროგრამის  2018 წლის დაფინანსების კონკურსი წვდომა ბაზრებზე კონკურსის მიზანია ევროპული კინო და აუდიოვიზუალური წარმომადგენლებისთვის ბაზრებთან წვდომის პირობების გაუმჯობესება. ინფორმაციის წვდომისა და მისი ურთიერთგაზიარები შესაძლებლობების შექმნა და მხარდაჭერა. სხვადასხვა კინობაზრობების, პროფესიული შეხვედრები, ფორუმების დ მონაცემტა ბაზის მეშვეობით კინემატოგრაფიული და აუდიოვიზუალური პროდუქტის მონაცემთა ბაზის სრულყოფა. ევროპული კინო და აუდიოვიზუალური ინდუსტრიის ონლაინ პლატფორმის შექმნა. დაფინანსების კონკურსზე განაცხადის შეტანა შეუძლიათ შემოქმედებითი ევროპის მედია ქვეპროგრამაში არსებულ საჯარო ორგანიზაციებს კინო და აუდიოვიზუალური სექტორის კერძო, არაკომერციულ ორგანიზაციებს შემოქმედებით ორგანიზაციებს ფონდებს   დაფინანსება მედია ქვეპროგრამაში ჩართულ ქვეყნებში პროექტის ღირებულების 60% ევროპის საზღვრებს გარეთ პროექტის ღირებულების 80%   განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 15. თებერვალი 12. 00 საათი ბრიუსელის დროით
 • საქართველო შემოქმედებით ევროპაში

  22 დეკემბერს, 10:30 საათიდან - 17:00 საათამდე, სასტუმრო რუმსში, გაიმართება შემოქმედებითი ევროპის საქართველოს დესკის ღონისძიება "საქართველო შემოქმედებით ევროპაში"ღონისძიების მიზანია შემოქმედებითი ევროპის ბენეფიციარებს მისცეს შესაძლებლობა ევროკავშირის პროგრამაში მონაწილეობის საკუთარი გამოცდილება გაუზიარონ პროგრამით დაინტერესებულ ყველა პირს და პოტენციურ აპლიკანტს. დაფინანსებული ორგანიზაციები წარმოადგენენ თავიანთ პროექტებს და დეტალურად ისაუბრებენ განაცხადის წარდგენის პროცესზე. ბენეფიციარები პოტენციურ აპლიკანტებს ესაუბრებიან იმაზე, თუ როგორ გადალახეს აპლიკაციის შევსებასთან და საჭირო დოკუმენტაციის ატვირთვასთან დაკავშირებული სირთულეები.
 • გამოცხადდა კინოგანათლების დაფინანსების კონკურსი 2018

  გამოცხადდა შემოქმედებითი ევროპის მედია ქვეპროგრამის კინოგანათლების დაფინანსების 2018 წლის კონკურსი. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა არის 1 მარტი, 2018 12:00 საათი ბრიუსელის დროით. 
 • გამოცხადდა კინოფესტივალების დაფინანსების კონკურსი

  გამოცხადდა შემოქმედებითი ევროპის მედია ქვეპროგრამის კინოფესტივალების დაფინანსების 2018 წლის კონკურსი. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა 2017 წლის 23 ნოემბერი 12.00 საათი ბრიუსელის დროით (აქტივობებისთვის -  01.05.2018 - 31.10.2018) განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა 2018 წლის 26 აპრილი 12 საათი ბრიუსელის დროით (აქტივობებისთვის - 01.11.2018- 30.04.2019)
 • გამოცხადდა თანამშრომლობის პროექტების კონკურსი

  გამოცხადდა შემოქმედებითი ევროპის კულტურის ქვეპროგრამის თანამშრომლობის პროექტების კონკურსი.  განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულების პროექტებისთვის არის 2017 წლის 22 ნოემბერი, ხოლო თანამშრომლობის პროექტების მიმართულებით - 2018 წლის 18 იანვარი